Session 2.1

How Children Learn

Expert's Talk

सत्र २.१: मूल कस शिकत?

विषय: मूल कस शिकत 

दिनांक: ०७/०३/२०२१ रविवार

वेळ: दुपारी ३वाजता

तज्ञ: श्रीमती नितुदेवी बावडेकर

श्रीमंत माईसाहेब बावडेकर विद्यालय

स्थळ: ऑनलाईन (झूम)

बालशिक्षणावरील व्हिडिओ बघण्यासाठी

https://www.youtube.com/channel/UC8ZUYAoz4vsgHPWIiTCL_dA?sub_confirmation=1

सत्राचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग

Why to understand 'brain'?

मेंदूबद्दल का शिकावं?

Lobes of Brain

मेंदूची खंड

Evolution of Brain

मेंदूची उत्क्रांती

Assimilation, Accommodation, and Scaffolding

Learning Pattern

शिकण्याची पद्धत

Inside the brain

मेंदूचे भाग

Needs of the brain

मेंदूच्या गरजा

Additional Videos

व्याख्यानमालेबद्दल अधिक

पालकांच्या प्रतिक्रिया

डॉ गोडबोले ह्यांच्या सत्राचा निवडक भाग